Nền tảng Email Go (Email Marketing)

Không thể tìm thấy máy chủ hợp lệ để gửi Email chiến dịch, hủy bỏ cho đến khi máy chủ phân phối có sẵn!

Lỗi này được hiển thị vì bạn không có máy chủ phân phối để chọn để gửi chiến dịch hiện tại. Điều này có thể...

Giám sát khi gửi Email Marketing tới địa chỉ Email Google (Gmail hoặc GSuite)

Gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng cách Google xử lý các Email đang tạo ra sự nhầm lẫn liên quan đến việc theo dõi...

Tôi có thể nâng cấp gói đăng ký không ?

Chắc chắn rồi, bạn luôn có thể nâng cấp gói đăng ký của bạn khi nhu cầu của bạn nâng lên. Hãy luôn nhớ rằng...

Tôi có thể tìm thông tin API của mình ở đâu?

Để tích hợp Nền tảng Email Go của AppTeng với các ứng dụng của bên thứ 3 hoặc bất kỳ ứng dụng tùy chỉnh nào,...

Nhúng nguồn cấp dữ liệu XML (RSS) vào chiến dịch của bạn

Bắt đầu với phiên bản Email Go 1.3 của AppTeng, bạn có thể nhúng các nguồn cấp dữ liệu XML (RSS) vào các chiến dịch...

Gửi chiến dịch Email Marketing

Sau khi danh sách người nhận Email của bạn được tạo, đã đến lúc tạo và gửi chiến dịch Email Marketing đầu tiên của bạn . Bạn...

Làm thế nào để nhập danh sách Email ?

Đây là một câu hỏi phổ biến và mặc dù câu trả lời rất đơn giản, vì lý do này hay lý do khác, dường...

Thêm địa chỉ Email vào danh sách Email của bạn

Khi danh sách Email của bạn được tạo, bước tiếp theo là bắt đầu nhập người đăng ký của bạn vào danh sách. Để làm...

Thêm máy chủ phân phối SendGrid mới (API Web)

Trước hết, bạn phải tạo một tài khoản ở đây  https://signup.sendgrid.com/ . Khi bạn đã hoàn tất, bạn sẽ cần xác nhận địa chỉ Email mà bạn...

Thêm máy chủ phân phối Mailgun mới (API Web)

Trước hết, bạn phải tạo một tài khoản tại đây  https://signup.mailgun.com/new/signup . Khi bạn đã hoàn tất, bạn sẽ cần xác nhận tài khoản của mình bằng...

Thêm máy chủ phân phối SparkPost mới (API Web)

Trước hết, bạn phải tạo một tài khoản tại đây  https://app.sparkpost.com/join . Khi bạn đã hoàn tất, bạn sẽ cần xác minh tài khoản của mình bằng...

Tài khoản phụ Sparkpost

Khi tạo máy chủ phân phối Api Web SparkPost trên Nền tảng Email Go của AppTeng, bạn thực hiện bằng cách tạo khóa API cho...

Làm thế nào để sửa lỗi Forbidden khi xác thực Máy chủ phân phối Sparkpost ?

Thông báo lỗi có thể hiển thị như sau: Cannot send the confirmation email using the data you provided. Here is a transcript of the...

Nền tảng Email Go của AppTeng là gì ?

Email Go của AppTeng là một Nền tảng ứng dụng giúp bạn Thiết lập hệ thống Máy chủ (Gửi, Nhận, Báo cáo…) các chiến dịch...

Máy chủ phân phối Email là gì ?

Máy chủ phân phối là điều kiện bắt buộc để bạn có thể gửi tất cả các Email Marketing từ ứng dụng. Ngay cả khi...

Máy chủ trả lại là gì ?

Dù muốn hay không, khi bạn bắt đầu gửi Email, không phải tất cả địa chỉ của bạn sẽ hợp lệ và khi gửi Email...

Máy chủ vòng lặp phản hồi là gì ?

Mỗi lần người nhận Email của bạn coi Email mà bạn gửi cho họ là Spam, nhà cung cấp máy chủ Email sẽ gửi một...

Amazon SES là gì ?

Amazon SES là gì ? Amazon SES là tên viết tắt của Simple Email Service của Amazon . Đây là dịch vụ gửi Email được cung cấp...

SendGrid là gì ?

SendGrid là gì ? SendGrid là nền tảng gửi Email dựa trên đám mây lớn nhất thế giới. Để giúp gửi Email cho khách hàng,...

MailGun là gì ?

MailGun là gì ? MailGun là dịch vụ gửi Email được xây dựng cho các nhà phát triển. Nền tảng của họ rất tuyệt vời...

ElasticEmail là gì ?

ElasticEmail là gì ? ElasticEmail có thể giúp bạn gửi Email với mức giá phải chăng. Họ cung cấp cả hai, truy cập SMTP vào...

PepiPost là gì ?

PepiPost là gì ? PepiPost tự hào gọi mình là nền tảng gửi Email nhanh chóng. Với PepiPost, bạn có thể gửi Email của mình bằng...

Màn hình hộp Email là gì ?

Màn hình hộp Email sẽ giúp bạn theo dõi, giám sát các hộp Email để thực hiện các thao tác với danh sách các Email...