Khái Niệm, Thuật Ngữ

Nền tảng Email Go của AppTeng là gì ?

Email Go của AppTeng là một Nền tảng ứng dụng giúp bạn Thiết lập hệ thống Máy chủ (Gửi, Nhận, Báo cáo…) các chiến dịch...

Máy chủ phân phối Email là gì ?

Máy chủ phân phối là điều kiện bắt buộc để bạn có thể gửi tất cả các Email Marketing từ ứng dụng. Ngay cả khi...

Máy chủ trả lại là gì ?

Dù muốn hay không, khi bạn bắt đầu gửi Email, không phải tất cả địa chỉ của bạn sẽ hợp lệ và khi gửi Email...

Máy chủ vòng lặp phản hồi là gì ?

Mỗi lần người nhận Email của bạn coi Email mà bạn gửi cho họ là Spam, nhà cung cấp máy chủ Email sẽ gửi một...

Amazon SES là gì ?

Amazon SES là gì ? Amazon SES là tên viết tắt của Simple Email Service của Amazon . Đây là dịch vụ gửi Email được cung cấp...

SendGrid là gì ?

SendGrid là gì ? SendGrid là nền tảng gửi Email dựa trên đám mây lớn nhất thế giới. Để giúp gửi Email cho khách hàng,...

MailGun là gì ?

MailGun là gì ? MailGun là dịch vụ gửi Email được xây dựng cho các nhà phát triển. Nền tảng của họ rất tuyệt vời...

ElasticEmail là gì ?

ElasticEmail là gì ? ElasticEmail có thể giúp bạn gửi Email với mức giá phải chăng. Họ cung cấp cả hai, truy cập SMTP vào...

PepiPost là gì ?

PepiPost là gì ? PepiPost tự hào gọi mình là nền tảng gửi Email nhanh chóng. Với PepiPost, bạn có thể gửi Email của mình bằng...

Màn hình hộp Email là gì ?

Màn hình hộp Email sẽ giúp bạn theo dõi, giám sát các hộp Email để thực hiện các thao tác với danh sách các Email...