Nền tảng QR Pos - Res

Sử dụng Nền tảng QR Pos – Res như thế nào ?

Đối với  sở kinh doanh: Đăng ký và tạo tài khoản Cơ sở kinh doanh của bạn tại https://qrpos.teng.vn/ Đi tới TAB Menu và Tạo...

Nền tảng QR Pos – Res là gì ?

Để ngăn chặn sự lây lan của COVID, cần phải hạn chế & tránh tiếp xúc. Do đó, Menu / Thực đơn QR Code cần...