Nền tảng Tạo ứng dụng di động

Cách xác định ID Kênh, ID người dùng trên YouTube

Mỗi kênh YouTube có một Mã nhận dạng người dùng và Mã nhận dạng kênh duy nhất (mà sau đây chúng tôi gọi là ID...

Danh sách các chứng chỉ cần thiết để xuất bản ứng dụng iOS trên nền tảng AppTeng.

Để xuất bản các ứng dụng iOS trên Apple Store, bạn cần tối thiểu 5 chứng chỉ sau: Chứng chỉ CSR Chứng chỉ Phân phối...

Cách tạo Google API Key cho YouTube

Để tạo khóa API của bạn để bật video Youtube trong Module Tùy chỉnh và Module Video, hãy làm theo các bước sau: – Truy...