Các bước tạo ứng dụng di động

Tạo ứng dụng đầu tiên của bạn

Bước 1: Thao tác với TAB Giao diện

TAB này trước đây có tên là TAB Thiết kế. Ở bước này bạn bao gồm 4 tuỳ chọn sau: 1.1. Chọn giao diện và tuỳ...

Bước 2: Thao tác với TAB Màu sắc

Bước này chủ yếu cho phép bạn tuỳ chỉnh màu sắc các icon, font chữ, nền, đường viền trên ứng dụng của bạn tại tất...

Bước 3: Thao tác với TAB Module

Bước 3: Module có 2 vùng: 1. Các Module hiện có trong ứng dụng của bạn. TAB này hiển thị các Module hiện có trong...

Bước 4: Thao tác với TAB Ứng dụng

Bước 4 có 3 vùng thao tác chính liên quan chủ yếu tới các hình ảnh cơ bản trong ứng dụng của bạn. Trước khi...

Bước 5: Thao tác với TAB Xuất bản

Ở Bước 5 có 2 vùng tuỳ chọn. Đây cũng là bước cuối cùng trước khi chuyển sang Chế độ Xuất bản ứng dụng của...