Dành cho Nhà phát triển

Nhà phát triển trên nền tảng AppTeng là gì ?

AppTeng là nền tảng tạo ứng dụng di động Apple và Android nhanh, tuỳ chỉnh dễ dàng, không cấu hình phức tạp. Đây là xu...

Phát triển Form riêng cho ứng dụng

Trong nền tảng AppTeng, chúng tôi cho phép phát triển các Form và các triển khai thiết kế với javascript sự kiện Dưới đây sẽ...

Phát triển riêng Module cho ứng dụng

Hướng dẫn tại đây bao gồm mọi thứ cần thiết để bắt đầu phát triển Module của bạn vận hành trên nền tảng AppTeng, bao...

Phát triển riêng giao diện cho ứng dụng

Hướng dẫn tại đây bao gồm mọi thứ cần thiết để bắt đầu Thiết kế giao diện ứng dụng của riêng bạn vận hành trên...