Tuỳ chỉnh giao diện với CSS

Mẫu CSS 2

Bạn có thể nhập mẫu CSS sau:   .slider { position: relative; visibility: hidden; overflow: hidden; height: 100% !important; } .item { border-color: transparent; background-color:...

Mẫu CSS 1

Bạn có thể nhập mẫu CSS sau:   .slider { position: relative; visibility: hidden; overflow: hidden; height: 100% !important; } .item { border-color: transparent; background-color:...

Tuỳ chỉnh nút Menu cho các giao diện.

Hướng dẫn tại đây cho phép bạn tuỳ chỉnh nhỏ cho các nút Menu. Dưới đây là hình ảnh ví dụ cho mẫu Layout 3...

Tuỳ chỉnh chiều cao tuỳ chọn Hình ảnh trong Module Tuỳ chỉnh

Mặc định chiều cao của phần tuỳ chọn Hình ảnh trong Module Tuỳ chỉnh có hạn chế. Khi có nhiều hình ảnh, người dùng sẽ...

Xoá bỏ nút điều hướng trong các mẫu giao diện số 3 – số 4 – số 5

Để xoá bỏ các nút điều hướng trên giao diện số 3, số 4, số 5, bạn thêm đoạn code sau vào Tuỳ chỉnh CSS...

Tuỳ chỉnh giao diện cho Mẫu số 18

Hướng dẫn tại đây cho phép bạn thay đổi bố cục cho giao diện số 18   Để thực hiện điều này, thêm đoạn code...

Chuyển đổi hiển thị trong Module Catalog

Hướng dẫn tại đây giúp bạn chuyển đổi kiểu hiển thị trong Module Shop. Hãy xem hình ảnh Trước – Sau khi tuỳ chỉnh:  ...

Làm thế nào để tuỳ chỉnh vị trí tiêu đề Module ?

Mặc định, khi người dùng mở một Module, tiêu đề Module luôn được căn giữa (center), để điều chỉnh điều này, đi tới tuỳ chỉnh...

Làm thế nào để tuỳ chỉnh CSS màu sắc hiển thị Module ?

Hướng dẫn sau đây cho phép bạn tuỳ chỉnh màu sắc cho từng Module hiển thị bên ngoài Trang chủ ứng dụng. Đi tới Tuỳ...

Làm thế nào để Xoá tiêu đề Module ?

Nếu bạn muốn xoá dòng chữ tiêu đề ở các Module, bạn có thể thực hiện nó với các tuỳ chỉnh CSS Đi tới phần...

Tuỳ chỉnh kích thước và vị trí icon/hình ảnh Module

Đi tới phần Tuỳ chỉnh CSS nâng cao tại TAB Màu sắc. Dán đoạn code sau vào phần tuỳ chỉnh CSS:   .homepage .layout li...

Tuỳ chỉnh đường viền góc của icon/hình ảnh Module

Hướng dẫn tại đây giúp bạn tuỳ chỉnh đường viền góc của icon/hình ảnh Module. Hãy xem hình ảnh sau:   Để thực hiện điều...

Tuỳ chỉnh chiều cao của menu Module

Hướng dẫn tại đây giúp bạn tuỳ chỉnh chiều cao của menu Module của bạn. Hãy xem hình ảnh sau: Để thực hiện tuỳ chỉnh...

Tuỳ chỉnh vị trí menu Module trong các mẫu giao diện số 3 – số 4 – số 5 – số 6

Hướng dẫn sau giúp bạn Tuỳ chỉnh vị trí menu Module trong các mẫu giao diện số 3 – số 4 – số 5 –...

Tuỳ chỉnh Thiết kế với mẫu giao diện số 9 – Layout 9

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh CSS dưới đây cho mẫu giao diện số 9 – Layout 9 Nếu bạn muốn thay đổi Thanh Menu ngang bên...

Làm thế nào để thay đổi hình nền bằng hình ảnh trong menu dọc của giao diện số 9 ?

AppTeng là nền tảng tuyệt vời mang tới cho bạn các tuỳ chỉnh không hạn chế. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn...

Làm thế nào để thay đổi hình nền bằng hình ảnh trong menu dọc của giao diện số 9 ?

Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn bạn cách thay đổi hình nền bằng hình ảnh trong menu dọc của giao diện số 9,...

Ẩn nút Tạo Tài khoản của tôi trong Module Đăng nhập

Nếu bạn muốn ẩn nút Tạo Tài khoản của tôi trong Module Đăng nhập, chỉ cần đi tới TAB Màu sắc, kéi xuống dưới trong phần...

Tuỳ chỉnh Chữ đổ bóng và chìm vào nền trong ứng dụng

Hãy xem mô tả sau: Bạn có nhận thấy chữ đã đổ bóng và chìm vào trong nền tiêu đề ? Để thực hiện trang...

Điều chỉnh chiều cao thư viện hình ảnh trong Module tuỳ chỉnh

Để điều chỉnh chiều cao khối thư viện hình ảnh của bạn trong Module trang tùy chỉnh, và do đó sẽ loại bỏ các cuộn...

Làm thế nào để sử dụng một phông chữ cụ thể trong ứng dụng bằng cách sử dụng CSS ?

Bạn có thể tìm và chọn lựa Font chữ mặc định trong ứng dụng của bạn tại TAB Giao diện. Ngoài ra bạn có thể...

Thay đổi kích thước các icon / hình ảnh Module trong ứng dụng

Theo dõi ví dụ dưới đây và bạn sẽ biết làm thế nào để thay đổi kích thước các icon / hình ảnh Module trong...

Làm thế nào để ẩn Module từ Menu ứng dụng của bạn ?

Đôi khi có một trang trong một ứng dụng mà bạn không muốn hiển thị trong trình đơn ứng dụng chính vì vậy đây là...

Tuỳ chỉnh nâng cao CSS/SCSS tại Bước 2: Màu sắc ?

Tất cả các tuỳ chỉnh nâng cao CSS/SCSS cần yêu cầu kỹ năng hiểu biết về CSS ở mức tối thiểu. Chúng tôi cũng cố...