Kiếm tiền với AdMob

AdMob là gì ?

Đăng ký tài khoản AdMob

Bạn có thể kiếm tiền từ Quảng cáo trên ứng dụng của bạn. Và bạn sẽ được hưởng 100% tiền Quảng cáo được thông báo...

Cài đặt Quảng cáo trên ứng dụng ?

Đi tới phần Bước 5: Xuất bản Xem phần “Tạo nguồn thu từ chạy Quảng cáo trên ứng dụng” . Nhập ID quảng cáo cho mỗi hệ...

Giám sát Quảng cáo

Tải về ứng dụng Google Ads từ CH-Play hoặc Apple Store. Đăng nhập bằng tài khoản của bạn.

Quảng cáo AdMob sẽ xuất hiện trong ứng dụng của tôi như thế nào ?

Hãy xem các hình ảnh dưới đây để biết các Quảng cáo sẽ xuất hiện trong ứng dụng của bạn. Có 2 dạng quảng cáo:...