Làm thế nào để tạo File APK hoặc AAB thủ công ?

Nền tảng Tạo ứng dụng di động AppTeng có chế độ tạo tự động File APK hoặc AAB. Tuy nhiên trong một số trường hợp,...

Tìm các kênh đài phát cho Module Radio ở đâu ?

Bạn có thể tìm các kênh đài phát cho Module Radio trên Google hoặc tại một số liên kết sau: https://www.radio.net/ https://tunein.com/

Là thế nào để tích hợp Chat Hỗ trợ trực tuyến (Live Chat Support) trong ứng dụng

Bạn có thể sử dụng Module Mã nguồn để tích hợp Chat Hỗ trợ trực tuyến  (Live Chat Support) trong ứng dụng của bạn. Trong hướng...

Làm thế nào để tích hợp nhúng Website vào App của tôi với Module Mã nguồn HTML ?

Bước 1: Thêm Module Mã nguồn vào App của bạn. Bước 2: Copy đoạn mã dưới đây vào trong Module Mã nguồn:   <iFrame src="https://websitecuaban.com"...