Sử dụng HTML trong ứng dụng

Hướng dẫn 1: Bắt đầu với HTML trong Module Mã nguồn

Trong hướng dẫn đầu tiên bạn sẽ được giới thiệu khái quát những công cụ dùng để tạo HTML trong Module Mã nguồn. Những gì cần...

Hướng dẫn 2: HTML là gì?

Chính xác HTML là gì? Có thể tóm tắt một câu chuyện dài như sau. HTML được phát minh vào năm 1990 bởi một nhà khoa...

Hướng dẫn 3: Phần tử và thẻ (elements, tags)

Ngay bây giờ chúng tôi sẽ có các hướng dẫn về bản chất của HTML: các phần tử (elements) Các phần tử mang lại cấu...

Hướng dẫn 4: Module Mã nguồn – lần đầu làm chuyện “ấy”

Với những gì chúng tôi đã hướng dẫn bạn ở các phần trước, bây giờ bạn có thể tạo các tuỳ chỉnh cho Module Mã...

Hướng dẫn 5: Một số phần tử cần biết

Bạn đã có các Code mẫu HTML để ứng dụng vào Module Mã nguồn trên nền tảng AppTeng qua các hướng dẫn trước chưa? Đây...

Hướng dẫn 6: Thuộc tính (Attributes)

Bạn có thể thêm thuộc tính vào một số phần tử. Thuộc tính là gì? Nếu bạn còn nhớ, những phần tử tạo nên cấu...

Hướng dẫn 7: Liên kết – Link

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 dạng liên kết: Bên trong ứng dụng và Bên ngoài ứng dụng: 1. Liên kết...

Hướng dẫn 8: Hình ảnh – Image

Thêm hình ảnh vào Module Mã nguồn là một phần không thể thiếu trong công việc tạo ra các Module tuỳ chỉnh ứng dụng di...

Hướng dẫn 9: Bảng – Table

Table (Bảng) được sử dụng khi bạn cần trình bày bảng dữ liệu, loại thông tin được sắp xếp theo các cột dọc và hàng ngang....

Hướng dẫn 10: Tìm hiểu thêm về bảng – table

Ở hướng dẫn trước, bạn đã biết đôi chút về table, có thể nó gây cho bạn một chút chán nản. Nhưng thật sự, nếu bạn...

Hướng dẫn 11: Dàn trang – Layout (CSS)

Tại Module mã nguồn, bạn cũng có thể tạo các Trang chủ Layout nhờ CSS. Layout – dàn trang là cách bạn sắp xếp, bố trí các...

Hướng dẫn 12: Chèn liên kết tới các Module khác cho hình ảnh.

Khi tạo các code HTML trong Module Mã nguồn, bạn có thể sẽ muốn trình bày hình ảnh có sẵn liên kết tới các Module...

Hướng dẫn 13: Tổng kết

Chúc mừng, bạn đã hoàn tất 13 hướng dẫn HTML cơ bản. Những kiến thức chúng tôi đã hướng dẫn sẽ giúp bạn có những hiểu...