Ứng dụng Android và các vấn đề đã biết

Tại sao ứng dụng trên Android CH-Play không còn nữa ?

Người dùng tại Việt Nam thường mắc rất nhiều lỗi vi phạm Quy định và các Nguyên tắc của Google CH-Play. Khi bạn không thể tìm...