Ứng dụng iOS và các vấn đề đã biết

Danh sách các chứng chỉ cần thiết để xuất bản ứng dụng iOS trên nền tảng AppTeng.

Để xuất bản các ứng dụng iOS trên Apple Store, bạn cần tối thiểu 5 chứng chỉ sau: Chứng chỉ CSR Chứng chỉ Phân phối...

Apple Store có phê duyệt ứng dụng WebView – tích hợp với Website không ?

WebView là gì ? Trên nền tảng AppTeng, khi bạn sử dụng các Module Link, Liên kết, Nhúng Web hoặc Module Mã nguồn để tích...