Xuất bản ứng dụng Android

Làm thế nào để tạo File APK hoặc AAB thủ công ?

Nền tảng Tạo ứng dụng di động AppTeng có chế độ tạo tự động File APK hoặc AAB. Tuy nhiên trong một số trường hợp,...

Đăng ký Tài khoản Nhà phát triển Google Play

Để xuất bản ứng dụng lên Google Play bạn cần có Tài khoản Nhà phát triển. Các điều kiện đăng ký Tài khoản Nhà phát...

Biên tập Android Studio ứng dụng di động của bạn

Trước hết bạn cần Android Studio để tạo ra apk. Nếu bạn chưa sẵn sàng, bạn sẽ phải tải về và cài đặt nó: Bước...

Làm thế nào để tạo File .APK cho ứng dụng

Sau khi đăng ký Xuất bản ứng dụng với AppTeng, quay trở lại TAB Xuất bản, kéo xuống dưới và bạn sẽ nhìn thấy chế...

Hướng dẫn các bước Xuất bản ứng dụng Android

Chú ý: Bắt đầu từ ngày 2/11/2020 – Google Play sử dụng phiên bản Tài khoản Nhà phát triển với giao diện mới. Tuy nhiên,...