Cửa hàng Thương mại điện tử

Cách gửi Đơn đặt hàng tại Shop Go vào WhatsApp

Ghi chú quan trọng: Tính năng này đang được cập nhật và vẫn trong trạng thái Beta Truy cập Menu Shop Thương mại điện tử...

QR Code cho Menu, Thực đơn, Danh mục hoặc Sản phẩm – Dịch vụ

Hệ thống của AppTeng cung cấp cho bạn 2 QR Code để bạn cung cấp cho khách hàng khi bạn hoàn thành thiết lập Cửa...

Xác nhận và Nhắc nhở

Nếu bạn thực hiện Cài đặt, Xác nhận và Nhắc nhở có thể gửi Lời nhắc Giỏ hàng mà khách hàng đã quên sau khi...

Đơn đặt hàng

Bạn có thể truy cập Danh sách các Đơn đặt hàng trên Cửa hàng của mình. Bạn cũng có thể In nhiệt để In  lai...

Phiếu giảm giá

Bạn có thể thiết các Mã phiếu giảm giá cho khách hàng. Truy cập Phiếu giảm giá > Thêm vào   Thiết lập các Thông...

Địa điểm giao hàng

Nếu bạn Bật tuỳ chọn Nhận hàng tại Cửa hàng trong phần Cài đặt Thanh toán, bạn sẽ cần thiết lập Địa điểm giao hàng...

Cài đặt Thanh toán

AppTeng tích hợp nhiều phương pháp Thanh toán trực tuyến toàn cầu. Với thị trường Việt Nam, bạn có thể lựa chọn tuỳ chọn Thanh...

Thêm thuộc tính Sản phẩm – Dịch vụ

Để biết Thuộc tính Sản phẩm – Sản phẩm là gì, nhấp Thuộc tính và biến thể Sản phẩm – Dịch vụ là gì ? Để...

Thêm Sản phẩm – Dịch vụ vào Cửa hàng của bạn

Bạn phải thêm Sản phẩm – Dịch vụ vào Cửa hàng của bạn. Để Sản phẩm – Dịch vụ, từ Trang Quản trị Cửa hàng,...

Thêm Danh mục Sản phẩm – Dịch vụ

Bạn phải thêm Danh mục Sản phẩm – Dịch vụ để sau đó Thêm Sản phẩm – Dịch vụ vào các Danh mục này. Danh...

Tạo Cửa hàng của bạn.

Trước tiên, hãy tạo Cửa hàng của bạn và Thêm vào Menu, Đồ ăn, Đồ uống, Thực phẩm….Sau đó bạn sẽ cần thực hiện một...

Giới thiệu

Cửa hàng thương mại điện tử là một tính năng tuyệt trên Nền tảng Comment – Chat Bot của AppTeng. Tính năng này có thể...