Thuộc tính và biến thể Sản phẩm – Dịch vụ là gì ?

Mỗi một sản phẩm – Dịch vụ có thể có nhiều phiên bản khác nhau. Ví dụ, Sản phẩm A có ba màu: Hồng, Tím,...

Sự khác nhau giữa số người xem tự nhiên, số người xem trả phí và số người tiếp cận bài viết là gì?

Số người tiếp cận bài viết là số người nhìn thấy bài viết bất kỳ của bạn ít nhất một lần. Đây là số liệu...

Khái niệm Viral và Nonviral khi Quảng cáo Facebook là gì ?

Viral: Số người có bất kỳ nội dung nào từ Trang của bạn hoặc về Trang của bạn vào màn hình của họ vì bạn...

SMS Broadcast là gì ?

Gửi tin nhắn quảng bá tới từng cell (Cell Broadcast – CB) là tính năng của công nghệ thông tin di động được định nghĩa bởi...

Persistent Menu trên Facebook là gì ?

  Hình ảnh trên đây mô tả chi tiết vị trí của Persistent Menu. Persistent Menu còn được gọi là Menu cố định. Persistent Menu...

Nút CTA trên Facebook là gì ?

CTA là thuật ngữ viết tắt của Call to Action, cũng còn được biết là CTA button, nó được hiểu là nút kêu gọi hành động. CTA là một chỉ dẫn cho...