Nền tảng WebPro - Tạo nhanh Website

Các trường hợp sử dụng WebPro

WebPro của AppTeng phù hợp khi bạn muốn tạo Website tĩnh, phù hợp khi Quảng cáo, Tạo trang đích (Landing Page), tạo Website giới thiệu...

WebPro hỗ trợ các kiểu định dạng Tên miền như thế nào ?

WebPro hỗ trợ 3 loại URL cho các Website của bạn. Tên miền chính (https://webpro.teng.vn/sites/some-name). Định dạng này không yêu cầu bất kỳ thiết lập...

Nền tảng WebPro là gì ?

Đây là nền tảng giúp bạn tạo nhanh không hạn chế các Website HTML mạnh mẽ, đơn giản và dễ sử dụng. Các tính năng cơ...