loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Thư mục (V2)

Đây là Module nâng cấp từ Module Thư mục (V1). Chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ Module V1 từ năm 2020.

Hướng dẫn sử dụng Module (V2)

Module Thư mục (V2) cho phép để tạo ra cây thư mục, có chứa các Module khác bên trong ứng dụng của bạn.

1. Tạo thư mục:

Để tạo Thư mục, thêm Module Thư mục vào ứng dụng của bạn.

Sau khi Thêm, Module Thư mục sẽ mở ra như hình ảnh dưới đây:

Hãy đặt tên chính và Tên phụ cho Thư mục Cấp 1.

Tuỳ chọn Ghi đè: Đây là tuỳ chọn rất hữu ích cho các thư mục con. Bạn có thể thiết lập một thiết kế chung trên TAB Thiết kế, nó sẽ có hiệu lực cho tất cả các thư mục con (cấp 2, cấp 3, cấp n…..). Nhưng nếu bạn muốn sử dụng một thiết kế cụ thể cho một thư mục con, bạn có thể thiết lập nó với tuỳ chọn này.

Để tạo thư mục con (cấp 2, cấp 3, cấp n…..), bạn phải nhấp vào +.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn muốn tạo thư mục cấp 2, hãy nhấp chọn Thư mục cấp 1 rồi bấm dấu +
  • Nếu bạn muốn tạo thư mục cấp 3, hãy nhấp chọn Thư mục cấp 2 rồi bấm dấu +
  • Tương ứng như vậy với tất cả các cấp Thư mục (cấp trước sẽ tạo ta cấp sau)

Nếu bạn muốn thay đổi tên, phụ đề hoặc ảnh bìa / hình ảnh thu nhỏ, hãy nhấp vào 

2. Thêm các Module vào trong Module Thư mục:

Lưu ý: Bạn CHỈ có thể thêm vào Module Thư mục các Module mà bạn đã tạo trước đó.

Việc thêm một Module vào trong Module Thư mục của bạn rất dễ dàng. Đầu tiên: chọn  cấp Thư mục mà bạn muốn thêm Module, sau đó nhấp vào Module mà bạn muốn thêm vào cấp Thư mục này.

Thực hiện tương tự như vậy để thêm nhiều Module vào trong các cấp Thư mục.

3. Biên tập các Module đã thêm vào Module Thư mục:

Bạn sẽ thấy rằng, một khi bạn đã thêm một Module nào đó vào trong một cấp độ Thư mục, Module này sẽ không xuất hiện nữa trong thanh trượt Module chính. 

Để quản lý các Module mà bạn đã thêm vào Module Thư mục, bạn phải mở Module Thư mục. Sau đó chọn cấp độ Thư mục hoặc Thư mục con mà trước đó bạn đã thêm các Module vào đó.

Nhấp vào Module mà bạn muốn chỉnh sửa.

Để quay lại Bảng điều khiển, hãy nhấp vào biểu tượng 

4. Đưa Module ra khỏi thư mục:

Bạn vẫn có thể chuyển Module đã đưa vào trong Module Thư mục trước đó ra ngoài khu vực Module chính. Để làm điều này, hãy bấm vào dấu nhân trên Module đó, như hình ảnh dưới đây:

5. Tuỳ chỉnh cho Module Thư mục:

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của thư mục chính và các thư mục con tại TAB Thiết kế:

 

Trong TAB "Cài đặt", bạn có thể thêm chế độ Tìm kiếm và định dạng Thiết kế “Thẻ”:

Bạn đã hoàn tất.

 

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức