loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Module WordPress (V2)

Có thể bạn quan tâm: Làm thế nào để tích hợp đồng bộ Website WordPress vào ứng dụng và trở thành ứng dụng gốc ?

Từ tháng 3 năm 2018, chúng tôi đã ngừng phát triển Module WordPress (V1), các ứng dụng cũ đang dùng Module này sẽ không nhận được sự hỗ trợ.

Các ứng dụng mới sẽ sử dụng Module WordPress (V2) - các ứng dụng cũ vẫn còn Module này trên hệ thống của họ.

Bây giờ, hãy xem hướng dẫn sử dụng Module WordPress (V2) cho ứng dụng của bạn:

Với WordPress v2, bạn có thể tích hợp đồng bộ các bài đăng và trang trên Website WordPress của bạn.

Phiên bản mới này không yêu cầu bạn cài đặt plugin và hoạt động với tất cả các phiên bản WordPress từ 4.7.0+ thông qua API JSON gốc.

Lưu ý: Module này không tích hợp toàn bộ nội dung Website của bạn. Nếu muốn tích hợp đồng bộ toàn bộ Website của bạn vui lòng Xem Tại Đây

1. Cài đặt chung

Trước tiên, bạn sẽ thêm tính năng vào ứng dụng của mình. Sau những gì bạn sẽ thấy trang cấu hình sau

Các tuỳ chọn:

Địa chỉ URL Website WordPress: Đây là WordPress bạn muốn tìm nạp các bài đăng và trang từ đó. Xin hãy nhập đúng địa chỉ URL Website WordPress của bạn, bao gồm cả http:// hoặc https:// (nếu có)

Nhóm tất cả truy vấn vào một danh sách: Đây là một tùy chọn hiển thị, trong WordPress v2 bạn có thể xây dựng những gì chúng tôi gọi là "truy vấn".

Đó là tập hợp các bài đăng và/hoặc các trang, việc chọn tùy chọn này sẽ nhóm tất cả các truy vấn vào một trang danh sách duy nhất như hình bên dưới:

Nếu không, khi không được chọn, các truy vấn sẽ được hiển thị như “danh mục / thư mục”

Hiển thị ảnh bìa:  Tùy chọn này chỉ áp dụng khi các truy vấn không được nhóm lại và sẽ chuyển đổi thành hiển thị ảnh bìa trên trang chủ.

Cover 960x600: Tải lên hình ảnh bìa với kích thước 960px x 600px cho Module của bạn (bắt buộc)

Hình ảnh thu nhỏ 512x512: Tải lên hình ảnh thu nhỏ với kích thước 512px x 512px cho Module của bạn (bắt buộc)

Đăng nhập / Mật khẩu:  Nếu bạn muốn nguopwif dùng truy cập được tất cả các bài đăng và các trang được bảo vệ bằng tài khoản, hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn, nếu không hãy để trống chúng.

2. Trình tạo truy vấn

Hãy tạo truy vấn đầu tiên, trong ví dụ này chúng tôi đặt tên là "Technology" 

Trình tạo truy vấn đã tìm nạp tất cả các Danh mục và Trang có sẵn từ WordPress được cấu hình trước đó của chúng tôi, chúng tôi đã chọn "Technology" và do vậy nó có chứa 76 bài đăng cho truy vấn của chúng tôi.

Và một truy vấn trang (ở đây Contact )

3. Thiết kế

Trong phần thiết kế, bạn có thể tải lên hình ảnh nền cho Module.

4. Cài đặt

Phần cài đặt cung cấp hai tùy chọn.

Tuỳ chọn 1: Thiết kế dạng Thẻ

Tuỳ chọn 2: Mã ngắn - ShortCode

Ngoài ra còn vấn đề liên quan tới thời gian của bộ đệm, để cải thiện thời gian tải và giảm tải trên máy chủ WordPress của bạn, tất cả các truy vấn sẽ được lưu vào bộ nhớ cache, tuy nhiên nếu người dùng sử dụng  “Kéo để làm mới” trong ứng dụng thì hệ thống sẽ tự động xây dựng lại để tìm nạp nội dung mới.

Thời gian cache mặc định được đặt là 1 giờ.

Và bạn đã hoàn tất!

Khắc phụ lỗi khi sử dụng Module này:

- Khắc phụ lỗi "Không thể tìm thấy WordPress hoặc điểm cuối của bạn /wp-json/" xem TẠI ĐÂY

 

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức