loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Làm thế nào để cài đặt Quảng cáo trên ứng dụng ?

 

AppTeng cho phép bạn thiết lập các Quảng cáo trực tuyến với AdMob

Xem thêm: AdMob là gì ?

Với chế độ Quảng cáo cho AdMob, bạn có thể kiếm tiền từ ứng dụng của mình khi người dùng tiếp cận các Quảng cáo này

1. Tạo tài khoản Adwords:

Để đăng nhập vào AdMob bạn cần có một tài khoản Google Adwords. 

Truy cập  http://adwords.google.com để tạo tài khoản của bạn.

2. Đăng nhập vào AdMob tại  https://www.google.com/ads/admob/  và tạo tài khoản của bạn sau khi chọn tài khoản Adwords của bạn

3. Tạo quảng cáo:

- Click vào “Kiếm tiền từ ứng dụng mới”

- Chọn một ứng dụng:

Nếu bạn có một ứng dụng mà đã được xuất bản và vốn đã chứa khuôn khổ AdMob, chọn “Tìm kiếm một ứng dụng” .

Nếu ứng dụng của bạn chưa được xuất bản, chọn “Thêm ứng dụng bằng tay” .

Trong trường hợp thứ hai này, nhập vào tên của ứng dụng của bạn.

Chọn nền tảng tùy thuộc nếu bạn muốn tích hợp quảng cáo của bạn trên thiết bị iOS, Android hay Windows. (Trên AppTeng cho bây giờ nó chỉ liên quan đến iOS và Android). Sau đó click vào “Add ứng dụng” .

Sau đó chọn từ kẽ hoặc banner. Một quảng cáo kẽ là một quảng cáo mà sẽ mở ra khi ứng dụng bắt đầu trên trang chủ duy nhất, bao gồm tất cả các kích thước màn hình.

Đối với các loại quảng cáo sẽ được hiển thị, chúng tôi khuyên bạn nên chọn nếu nó sẽ chỉ quảng cáo văn bản, quảng cáo minh họa, hoặc quảng cáo video, hoặc bạn có thể chọn cả hai. Bạn cũng có thể thiết lập sự chậm trễ giữa mỗi quảng cáo.

Đặt tên cho quảng cáo của bạn chặn một cách mà bạn sẽ nhớ như “quảng cáo chuyển tiếp dành cho iOS” .

Nhấp vào Lưu và bạn lấy ID khối quảng cáo trông như thế:  ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXX

Bạn có thể lặp lại quá trình tương tự để tạo ra một loại quảng cáo, hoặc cùng một loại quảng cáo nhưng đối với một loại hệ thống / thiết bị.

4. Thêm ID quảng cáo của bạn vào ứng dụng của bạn:

Đi tới phần Bước 5: Xuất bản

Xem phần “Tạo nguồn thu từ chạy Quảng cáo trên ứng dụng” . Nhập ID quảng cáo cho mỗi hệ điều hành. Lưu ý rằng bạn có thể nhập một quảng cáo cho chỉ có một hệ điều hành và theo cách này nó sẽ hiển thị một quảng cáo chỉ dành riêng cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành này. Ví dụ, nếu bạn nhập ID khối quảng cáo cho iOS và không dành cho Android, chỉ có các thiết bị iOS sẽ thấy những quảng cáo, những người Android sẽ không có quảng cáo. (Lưu ý rằng quảng cáo không được hiển thị ngay lập tức, luôn luôn có một vài phút chậm trễ sau khi bạn có tích hợp ID khối quảng cáo trước khi quảng cáo được hiển thị trong ứng dụng của bạn).

Bây giờ bạn có thể tích hợp quảng cáo trong ứng dụng của bạn với AdMob!

 

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức