loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Làm thế nào để tích hợp nhúng website vào app của tôi ?

Bước 1: Hãy thêm Module Mã nguồn vào App của bạn.

Bước 2: Copy đoạn mã sau vào:

-------------

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<iframe src="https://websitecuaban.com" height="100%" width="100%" style="border:0px solid red;"></iframe>

</body>

</html>

-------------

Thay thế đường dẫn https://websitecuaban.com bằng địa chỉ website mà bạn muốn tích hợp.

Đây chỉ là code cơ bản của HTML nhằm tích hợp các website vào app của bạn.

Các lưu ý:

- Nhập chính xác đường dẫn tại https://websitecuaban.com

- Website muốn tích hợp nên có giao diện Mobile để giúp người dùng có trải nghiệm tốt nhất trên App của bạn.

- Phân biệt chính xác http:// và https:// (Chúng tôi sử dụng giao thức bảo mật https://, do vậy tất cả các site không có https:// có thể hoạt động sẽ không chính xác như bạn mong muốn.

- Một số website sẽ không thể tích hợp vào app vì có cài đặt not frame. Vui lòng liên hệ với người quản lý site bạn muốn tích hợp để vô hiệu hoá tính năng này.

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức