loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Khắc phụ lỗi "Không thể tìm thấy WordPress hoặc điểm cuối của bạn /wp-json/"

Các thao tác chuẩn bị Chuẩn bị Website WordPress

Nếu bạn muốn hiển thị Website Wordpress trong ứng dụng của mình, bạn cần cài đặt plugin JSON API, sử dụng JetPack hoặc sử dụng API REST của WordPress.

WordPress.com hoặc API JetPack

API Rest được cung cấp cho các blog Wordpress.com theo mặc định, nhưng nó cũng có thể được sử dụng bởi blog WordPress tự lưu trữ có   cài đặt plugin JetPack . Đảm bảo rằng bạn có thể truy cập trang web của bạn qua API REST bằng cách truy cập https://public-api.wordpress.com/rest/v1/sites/websitecuaban.com

Thông tin nhập: websitecuaban.com có thể là ID của Website của bạn (ví dụ: 3584907) hoặc tên miền website của bạn mà không có http hoặc https (ví dụ:  www.artifacting.com  hoặc en.blog.wordpress.com).

API REST REST của WordPress

WordPress REST API có sẵn và được kích hoạt trên tất cả các website WordPress 4.8 theo mặc định.

API JSON

Nếu bạn có website được lưu trữ trên hosting hoặc máy chủ của bạn (điều này ở Việt Nam rất thường gặp), và bạn không muốn sử dụng Jetpack hoặc WordPress REST, bạn cũng có thể sử dụng plugin JSON-API.

1. Trước tiên, bạn sẽ cần phải tải về plugin này, tốt nhất là phiên bản thử nghiệm, truy cập tại đây: https://wordpress.org/plugins/json-api/#developers

2. Tải thư mục `json-api` lên thư mục` / wp-content / plugins / `hoặc cài đặt trực tiếp thông qua trình cài đặt plugin.

3. Kích hoạt plugin thông qua menu 'Plugins' trong WordPress hoặc bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp bởi trình cài đặt plugin.

4. Bật URL thân thiện với người dùng từ Cài đặt> Liên kết cố định (Settings > Permalinks), sử dụng định dạng "Ngày và tên".

5. Xác định url API của bạn và sử dụng nó cho các mục WordPress, nó có định dạng tương tự như: “yourblogurl.com/api/”.

Bạn đã hoàn tất.

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức