2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Đăng ký Tài khoản Nhà phát triển Google Play

Để xuất bản ứng dụng lên Google Play bạn cần có Tài khoản Nhà phát triển.

Các điều kiện đăng ký Tài khoản Nhà phát triển Google Play:

1. Tài khoản Gmail.

2. Thẻ Visa hoặc Master Card của chính bạn với số dư tương đương 25 đô la Mỹ (lưu ý không sử dụng của người khác vì hệ thống chống gian lận của Google sẽ phát hiện ra và tài khoản của bạn sẽ bị khoá)

Nếu bạn chưa có thẻ Visa hoặc Master Card, hãy đăng ký tại Ngân hàng.

Sau khi đã sẵn sàng, hãy thực hiện theo hướng dẫn TẠI ĐÂY để đăng ký.