2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Xem trước ứng dụng trên điện thoại iOS và Android

Hướng dẫn xem trước ứng dụng đang biên tập (chưa xuất bản) trên điện thoại iOS và Android
1. Để xem trước ứng dụng trên điện thoại iOS của Apple:
- Truy cập vào Apple Store, gõ tìm kiếm ứng dụng AppTengView, tải về và cài đặt trên điện thoại của bạn, bạn cũng có thể truy cập địa chỉ sau để tải về ứng dụng này: https://itunes.apple.com/us/app/apptengview/id1225799524…
- Đăng nhập bằng tài khoản của bạn đã tạo trên https://appteng.com để xem trực tiếp ứng dụng của mình.


2. Để xem trước ứng dụng trên trên điện thoại Android của Google:
- Truy cập vào CH Play, gõ tìm kiếm ứng dụng AppTengView, tải về và cài đặt trên điện thoại của bạn, bạn cũng có thể truy cập địa chỉ sau để tải về ứng dụng này: https://play.google.com/store/apps/details…
- Đăng nhập bằng tài khoản của bạn đã tạo trên https://appteng.com để xem trực tiếp ứng dụng của mình.