loading

Trung tâm Kiến thức AppTeng

Tạo và xuất bản ứng dụng di động iOS Apple Store và Android CH Play - Các nền tảng phần mềm ứng dụng cho Giáo dục, Y tế, Kinh doanh, Nhà hàng, Quản trị, Kết nối...

Hướng dẫn sử dụng Module Đặt lịch hẹn PRO

 Bạn có thể bắt đầu thiết lập các Lịch đặt hẹn dễ dàng bao gồm 5 bước.

Đầu tiên hãy truy cập vào tab Cài đặt để bắt đầu quá trình này.

 

1.Địa điểm cung cấp dịch vụ:

Bước đầu tiên là tạo địa điểm cho cửa hàng nơi cung cấp dịch vụ của bạn.

Bạn có thể thiết lập nhiều địa điểm cung cấp dịch vụ trên mỗi ứng dụng như bạn muốn. Nếu bạn chỉ có 1 địa điểm cung cấp dịch vụ, người dùng sẽ không phải chọn địa điểm trong quá trình đặt lịch hẹn. Bạn cần phải thêm Tên của địa điểm cung cấp dịch vụ, địa chỉ và giờ làm việc. Nếu bạn có giờ nghỉ trưa, bạn không cần thiết lập nó ở đây. Khi bạn thêm nhân viên, bạn có thể xác định thời gian nghỉ trưa riêng cho từng người trong số họ. Cuối cùng, bạn sẽ có thể xác định xem địa điểm cung cấp dịch vụ có đóng cửa vào một ngày cụ thể ( ví dụ nghỉ chào mừng Quốc khánh ngày 2 tháng 9 hàng năm hay không )

2.Danh mục và Dịch vụ:

Bước thứ hai là tạo ra các loại dịch vụ. Điều này sẽ cho phép bạn phân loại các dịch vụ và hiển thị cho người dùng một danh sách các dịch vụ được cung cấp. Nếu bạn chỉ có 1 danh mục dịch vụ, tab Danh mục sẽ không hiển thị trong quá trình đặt lịch hẹn của người dùng. Người dùng sẽ được đưa đến tab dịch vụ ngay lập tức.

Khi bạn đã tạo xong các danh mục, bạn có thể tiếp tục tạo các dịch vụ. Bạn cần phải xác định tên, giá - đừng lo lắng về biểu tượng tiền tệ, nó sẽ được lấy từ cài đặt tiền tệ của ứng dụng, thời gian dịch vụ và thời gian đệm và danh mục. Thời gian đệm là thời gian cần thiết giữa các ca lịch hẹn, bạn có thể đặt thành 0 nếu bạn muốn.

Khi bạn đã lưu dịch vụ, bạn sẽ cần phải xác định nơi dịch vụ đó có sẵn. Có thể có nhiều cửa hàng và dịch vụ chỉ có sẵn tại một địa điểm. Bạn cần phải lặp lại bước này cho tất cả các dịch vụ mà bạn tạo.

3. Nhân viên – Nhà cung cấp

Tiếp theo thêm các nhà cung cấp và kết hợp các nhà cung cấp dịch vụ với các địa điểm và dịch vụ.

Bạn cần phải tạo tên cho Nhân viên - Nhà cung cấp, thêm số điện thoại và địa chỉ email. Theo tùy chọn, bạn có thể thêm mô tả cho mỗi Nhân viên - Nhà cung cấp. Điều này được kích hoạt trên ứng dụng của bạn hình ảnh hoặc logo thông tin dưới tên của Nhân viên - Nhà cung cấp trong quá trình đặt lịch hẹn. Mỗi lần một cuộc hẹn được thực hiện cho một Nhân viên - Nhà cung cấp cụ thể, một email thông tin sẽ được gửi đi. Bạn cũng có thể thêm các hình ảnh khác cho mỗi Nhân viên - Nhà cung cấp, nếu nó không được thêm vào, một avatar mặc định sẽ được hiển thị.

Khi bạn đã thêm nhà Nhân viên – Nhà cung cấp, bạn sẽ cần chỉ định các dịch vụ cho Nhân viên - nhà cung cấp đó. Xin lưu ý rằng nếu bạn có nhiều vị trí và Nhân viên - Nhà cung cấp hoạt động ở nhiều địa điểm, bạn sẽ cần chỉ định các dịch vụ cho Nhân viên - Nhà cung cấp ở mỗi địa điểm.

4.Thời gian

Bước cuối cùng là xác định khi nào Nhân viên - Nhà cung cấp sẽ sẵn sàng làm việc. Trong trường hợp Nhân viên - Nhà cung cấp hoạt động ở nhiều địa điểm, bạn cần phải xác định thời gian cho mỗi vị trí.

Khi xác định giờ làm việc của Nhân viên - Nhà cung cấp, bạn cần phải xác định thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Bạn cũng có thể thêm một ngày nghỉ, ví dụ như trong trường hợp Nhân viên - Nhà cung cấp không làm việc vào ngày cụ thể do kỳ nghỉ phép hoặc bị ốm. Nghỉ trưa hoặc bất kỳ giờ nghỉ khác cũng có thể được thêm vào từ màn hình này. Những lần nghỉ này sẽ bị loại trừ khỏi sự sẵn có về cung cấp dịch vụ trên giao diện đặt lịch hẹn của người dùng.

5.Tuỳ chọn:

Tại Tab Tùy chọn bạn có thể điều chỉnh một số tùy chọn thiết kế mô-đun và tùy chỉnh các biểu tượng được sử dụng. Bạn sẽ quyết định ai sẽ nhận email khi có lịch đặt hẹn và cũng như thêm email gửi khi có thông báo đẩy.

6. Hội nhập:

Tích hợp mã nhúng JAVA Scrip Module Đặt lịch hẹn trên Website của bạn. Hãy Copy mã nhúng và chèn nó vào trang website HTML của bạn. Bạn cần có một chút kiến thức hoặc có thể yêu cầu nhân viên kỹ thuật thực hiện việc này.

7.Tuỳ chỉnh nâng cao:

Bạn có thể chỉnh sửa màu của module theo phong cách riêng bằng cách sử dụng mã SCSS.  

Ví dụ bên dưới là một tuỳ chỉnh màu sắc:

.tab-item-active > .icon,

.tab-item-active > span.tab-title {

color: #ff0000 !important; }

8.Quản lý lịch hẹn:

Lịch hẹn có thể được quản lý từ giao diện Lịch. Người quản lý sẽ cần phải chọn địa điểm và nhà cung cấp cần được quản lý. Sau khi đã chọn, lịch có thể được nạp với tiêu chí đó. Nếu người quản lý cửa hàng cần thay đổi địa điểm hoặc Nhân viên - Nhà cung cấp, có thể thực hiện bằng các trình đơn kéo xuống. Người quản lý có thể xem được tính khả dụng của tất cả các Nhân viên - Nhà cung cấp bằng cách chuyển sang chế độ xem lịch hàng ngày. Điều đó có thể đạt được bằng cách chọn Tất cả Nhân viên – Nhà cung cấp từ trình đơn kéo xuống. Chế độ xem lịch sẽ tự động chuyển sang hàng ngày.

A-Thêm lịch hẹn

Người quản lý có thể thêm vào lịch hẹn khi họ nhận lịch hẹn qua điện thoại hoặc từ khách hàng trực tiếp tại chế độ xem Lịch.

Có thể dễ dàng thêm lịch hẹn bằng cách nhấp vào ngày và giờ mong muốn. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện để người quản lý có thể chọn dịch vụ, khách hàng và thời gian mong muốn (hình 3.A.1). Nếu có bất kỳ yêu cầu bổ nhiệm cuộc hẹn đặc biệt hoặc chi tiết, những có thể được thêm vào các trường Ghi chú. Khi cuộc hẹn mới được lưu, một email xác nhận sẽ được gửi đến khách hàng và nhà cung cấp.

Nếu người quản lý đang tạo lịch hẹn cho khách hàng mới, người quản lý có thể tạo một tài khoản khách hàng mới mà không cần rời khỏi lịch. Một email sẽ được gửi đến khách hàng bằng email và mật khẩu để ứng dụng có thể được truy cập.

B-Huỷ lịch hẹn

Trong phiên bản này, khách hàng không thể hủy lịch hẹn. AppTeng sẽ cập nhật tính năng này trong thời gian tới. Hiện tại, nếu nếu khách hàng cần huỷ lịch hẹn, họ sẽ phải chủ liên lạc với người quản lý. Huỷ một lịch hẹn có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào một lịch hẹn từ Chế độ xem Lịch và nhấn nút Xoá. Huỷ bỏ lịch hẹn sẽ vẫn tồn tại lịch hẹn trên Lịch và trên giao diện người dùng của khách hàng. Nếu bạn cần xóa cuộc hẹn hoàn toàn, bạn nên sử dụng nút Xóa.

C- Sửa lịch hẹn

Một lịch hẹn có thể được thay đổi theo hai cách. Nếu chỉ cần thay đổi ngày / giờ trong cùng một tuần, người quản lý chỉ việc kéo cuộc hẹn và thả vào ngày / giờ mới. Hãy đảm bảo rằng ngày / giờ mới là có sẵn, nghĩa là địa điểm cung cấp dịch vụ mở cửa và Nhân viên - Nhà cung cấp sẵn sàng phục vụ vào ngày / giờ đó. Nếu bất kỳ tiêu chí nào không đầy đủ, tính năng kéo / thả sẽ không hoạt động.

Cách thứ hai để thay đổi lịch hẹn là nhấp vào nó. Khi cửa sổ lịch hẹn mở ra, bạn có thể thay đổi chi tiết lịch hẹn.

 

Bạn cần AppTeng hỗ trợ điều gì ?

AppTeng - nền tảng Tạo và Quản trị ứng dụng di động - Không cần kỹ năng lập trình.

Các bước Tạo ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước Tạo ứng dụng di động Android CH-Play và iOS Apple Store.
Xem chi tiết

Thiết lập Module

Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập, tuỳ chỉnh các Module trong ứng dụng di động của bạn.
Xem chi tiết

Diễn đàn

Diễn đàn hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Xuất bản ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết cách xuất bản ứng dụng di động trên nền tảng AppTeng.
Xem chi tiết

Liên kết AppTeng

AppTeng - nền tảng tạo ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam.

Nhận tin tức