Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chi tiết từng bước các nền tảng trên Hệ sinh thái AppTeng

 

Nền tảng Ad BioLink

Hỗ trợ sử dụng hiệu quả Link Bio cho Instagram – TikTok. Tạo các URL rút gọn, các trang URL Quảng cáo duy nhất và theo dõi các phân tích chi tiết về khách truy cập Website của bạn.

Truy cập sử dụng Nền tảng tại: https://ad.biolink.teng.vn