Nền tảng Thương mại điện tử - Shop

Bắt đầu

Các hướng dẫn ban đầu khi tham gia Sàn thương mại điện tử dành cho Doanh nghiệp trong Hệ sinh thái Chuyển đổi số của AppTeng

Kinh doanh bán hàng

Các hướng dẫn quản lý cửa hàng, sản phẩm, đơn đặt hàng và các thành phần khác của cửa hàng thương mại điện tử của bạn.

Đăng tải sản phẩm của bạn

Nếu bạn là Người bán đã đăng ký, bạn sẽ nhận được các tùy chọn tải lên sản phẩm từ Bảng điều khiển theo các...

Cách quản lý đơn đặt hàng

Trong trang danh sách đơn đặt hàng, bạn sẽ lấy thông tin Mã đơn hàng, Số lượng sản phẩm, Tên khách hàng, Số tiền, Tình...

Cách tải lên hàng loạt sản phẩm

Bước 1: 1. Tải xuống tệp khung xương và điền vào nó với dữ liệu thích hợp. 2. Bạn có thể tải xuống tệp ví...

Sàn Thương mại điện tử Shop dành cho Chuyển đổi số kinh doanh của AppTeng là gì ?

Đây là Nền tảng Thương mại điện tử được AppTeng đầu tư nhiều nhất dành cho Chuyển đổi số trong kinh doanh, nó bao gồm...