Nền tảng Edu Go (Miễn phí cho Trường học - Cơ sở giáo dục)

Các thuật ngữ được sử dụng trên nền tảng Edu Go

Học sinh chính quy: Học sinh chính quy là học sinh đã nộp đơn hoặc được chấp nhận đào tạo tại một cơ sở giáo dục...

Làm thế nào để đăng ký tài khoản Trường học, Cơ sở giáo dục, Trung tâm đào tạo….trên Nền tảng Edu Go Free ?

Việc đăng ký và sử dụng Tài khoản Trường học trên Edu Go Free là miễn phí trọn đời. Bạn phải là Hiệu trưởng /...

Làm thế nào để sử dụng phiên bản với Tên miền riêng ?

Edu Go Free là Phiên bản Miễn phí dành cho Giáo dục, áp dụng cho các Trường học, Cơ sở giáo dục, Trung tâm đào...

Thay đổi màu sắc giao diện Bảng điều khiển của Trường học – Cơ sở giáo dục

Edu Go Free của AppTeng có 16 tuỳ chọn màu sắc cho giao diện Bảng điều khiển. Để thay đổi màu sắc giao diện Bảng...

Làm thế nào để tích hợp ZOOM với nền tảng Edu Go Free ?

Bước 1: Tạo Tài khoản ZOOM tại Cổng thông tin Zoom Market Place và làm theo tất cả các bước để hoàn thành “Tài khoản...