2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module RSS

Module RSS cho phép bạn tích hợp các nguồn dữ liệu từ các blog hoặc các trang web tin tức hoặc từ website của bạn hoặc từ tất cả. Bạn có thể tạo không hạn chế các nguồn cấp dữ liệu RSS. 

Dưới đây là hướng dẫn thiết lập: 

Các Website – Blog – Trang web tin tức cần có chế độ RSS, tính năng này có mặt ở hầu hết các website. Bạn có thể các hình ảnh dưới đây về nguồn cấp dữ liệu RSS của một số tờ báo tin tức trực tuyến:


Nếu bạn có đường dẫn URL chi tiết của các nguồn cấp dữ liệu RSS, bạn chỉ cần nhập tiêu đề cho nguồn cấp dữ liệu của bạn và sau đó nhập đường dẫn URL của Website mà bạn muốn trích xuất nguồn dữ liệu. Nhấn OK. 

Nếu bạn không có đường dẫn chi tiết của các nguồn cấp dữ liệu RSS, bạn có thể nhập vào tên của trang web mà bạn muốn trích xuất các nguồn cấp dữ liệu RSS. Hệ thống sẽ tự động quét trang web này để tìm nguồn cấp dữ liệu RSS (nếu có).

Lưu ý: Một số website không cung cấp tính năng quét tự động này.

Sau đó chỉ cần chọn các nguồn cấp dữ liệu mà bạn muốn hiển thị và lưu lại. 

Cuối cùng, bạn có thể chọn lựa thiết kế khác nhau cho Module RSS của bạn, từ phần thiết kế ở dưới cùng của Module: