Khái niệm, Thuật ngữ

Engage trong Lite Marketing là gì ?

Engage – Lời hứa là một cam kết bởi một ai đó để làm một điều gì đó. Như một danh từ hứa hẹn có nghĩa là một tuyên bố...

Social Proof trong Lite Marketing là gì ?

Social Proof hay còn gọi là Bằng chứng xã hội là một hiện tượng tâm lý và xã hội , trong đó mọi người sao chép hành động của người khác...

FOMO trong Lite Marketing là gì ?

FOMO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Fear of Missing out“, là nỗi sợ người khác sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn, tuyệt vời...